Εκτύπωση

Παγκόσμια δεοντολογία τουρισμού - Άρθρο 9

ΆΡΘΡΟ 9.

Δικαιώματα των εργαζομένων και των επιχειρηματιών της τουριστικής βιομηχανίας.

Το αναφαίρετο δικαίωμα της αυτό-απασχόλησης και της μισθωτής εργασίας στην τουριστική βιομηχανία και τις σχετιζόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να διασφαλίζεται από την εποπτεία των τοπικών και εθνικών διοικητικών φορέων, τόσο των χωρών αποστολής, όσο και των χωρών υποδοχής τουριστών, με έμφαση και συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν την εποχικότητα της τουριστικής δραστηριότητας, τον διεθνή χαρακτήρα της συγκεκριμένης βιομηχανίας και τέλος την προσαρμοστικότητα που χρίζει το ύφος αυτού του τύπου απασχόλησης.

Μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία και τις σχετικές δραστηριότητες, έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να αποκτούν αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Θα πρέπει να απολαμβάνουν πρόσθετης κοινωνικής προστασίας και ειδικής μέριμνας για μείωση της αβεβαιότητας ως προς την απασχόληση, κύριο γνώρισμα του κλάδου τους. τέλος ειδικές ρυθμίσεις χρειάζεται να παρθούν ώστε να δίδεται κοινωνική ασφάλιση στους εποχιακούς εργαζομένους του τουριστικού τομέα.

Οποιοδήποτε Φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει ικανότητες ή και γνώσεις πάνω στον τουρισμό, πρέπει να δικαιοδοτείται να αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα στο συγκεκριμένο τομέα, στα πλαίσια των εθνικών νομοθεσιών. Επιχειρηματίες και επενδυτές, ειδικά των μικρό- μεσαίων επιχειρήσεων, πρέπει να πριμοδοτούνται με ελεύθερη πρόσβαση στον τουριστικό τομέα και να μην εμποδίζονται από νομικούς ή διοικητικούς περιορισμούς.

Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των εργαζομένων και των στελεχών, μισθωτών και μη, ειδικά ξένων κρατών, συμβάλλει στην ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού. τέτοιες δράσεις είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν, σε συνδυασμό πάντα με αντίστοιχη κατοχύρωση τους από τα εθνικά δίκαια και τις διεθνείς συμβάσεις.

Ο αναντικατάστατος παράγοντας για την ανάπτυξη και την δυναμική των διεθνών ανταλλαγών είναι η αλληλεγγύη. ΟΙ πολυεθνικές επιχειρήσεις της τουριστικής βιομηχανίας, λοιπόν οφείλουν να τον σεβαστούν και να περιορίσουν την εκμετάλλευση του κλάδου, αποτέλεσμα πολλές Φορές της θέσης που κατέχουν στην αγορά. Θα πρέπει να σταματήσουν να αποτελούν οχήματα μη αυθεντικών πολιτισμικών και κοινωνικών μοντέλων τεχνηέντως επιβαλλόμενα στις χώρες υποδοχής τουρ ιστών. Σε αντάλλαγμα, της ελευθερίας του να επενδύουν και να συναλλάσσονται δικαιώματα τα οποία άλλωστε είναι πλήρως αναγνωρισμένα, πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών κα ι των οικονομιών τους, με τον περιορισμό της εξαγωγής των κερδών τους ή την μείωση εισαγωγών, μια ελάχιστη συνεισφορά στις οικονομίες των χωρών στην επικράτεια των οποίων δρουν και αναπτύσσονται.

Συνεταιρισμοί και εδραίωση εξισορροπημένων σχέσεων ανάμεσα στις χώρες αποστολής και στις χώρες υποδοχής τουριστών, συμβάλλουν στην αειφορική διάσταση του τουρισμού και την δίκαια κατανομή των κερδών που πηγάζουν από την ανάπτυξη του.mobilepornxtube agiad mobile18porn amateurtubesexporn freexmobileporn hardxxxmobileporntube mobilefacetubeporn mobilefoxporn mobilefuckporn mobilehardsexporn mobilejizzsexporn mobilepornvidx mobilepornvidz mobilepornxnxxtube mobilesexteenporn mobiletaxiporn mobilexporntube mobilexxxsexporn
/** **/